Posted in Без рубрики

Հայոց լեզու բառեր

գլխավոր,ընկերություն,ընկերանալ,լուսավոր,խաղային,գիրք,գրիչ,

միտք,կուրանալ,,սևավոր,սևություն,սևանալ,ջրեղեն,ջրային:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s