Posted in Без рубрики

Հանելուկներ թռչունների մասին

Ես թռչուն եմ,բայց չեմ թռչում,           

Ցրտից երբեք չեմ տրտնջում,

Ձուկ բռնելու վարպետ եմ ես,                            

Լողալ գիտեմ հինգ մատիս պես:          

Ես թռչուն եմ շատ գեղեցիկ,

Պոչիս ՝ փետուրների փնջիկ,

 Ով՞ կարող է ինձ հետ մրցել,

 Տեսեք,պոչս ո՜նց եմ բացել:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s