Posted in Без рубрики

Ձնեմարդուկները և խո-խո-խո՜ սպիտակ մորուքով Ձմեռ պապիկը

-Ցտեսություն աշուն,բարև ձմեռ,- ասացին ձնեմարդուկները, մարդուկները և էլֆերը:

Նրանք բոլորով ուզում էին բարություն անել երեխաներին , նվերներ պատրաստել : Եվ նրանք գիշեր-ցերեկ աշխատում էին երեխաների համար, որպեսզի գեղեցիկ ստացվեն նրանց նվերները:Նրանք գիշերները չէին կարող հանգիստ քնել ,որովհետև մտածում էին , որ լավ չեն ստացվել նրանց պատրաստած նվերները,բայց արի ու տես, որ այնքան գեղեցիկ էին ստացվել,որ նրանք չէին հավատում իրենց ձեռքերին:Հետո եկավ խո-խո-խո՜ Ձմեռ պապիկը և բաժանեց նվերները փոքրիկներին:

Русский

Досвидания осень привет зима сказали снеговики эльфы и человечки.Они все хотели сделать добра детям, пригатовить подарки.И они день и ночь работали для детей чтобы красиво получилось.Они ночью не спали, дмали что подарки некрасиво получились,но оказались очень красивые.Потом пришлю хо хо хо Дед мороз и подарил подарки детам.

English

Goodbye autumn,hello winter said snowmen, elfs and humans.They everyone want were kindnees do children gifts prepare.And they day and night worked for kids to beautifully turned out their gift.They couldn’t seelp at night decaause they thought what didn’t work out well gifts prepared by them but come and see that turned out so beautifully that they didn’t delieve in their hands.Then DOH-DOH-DOH Santa Claus and bistriduted gifts to children.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s