Posted in Без рубрики, Հորինուկներ, Մայրենի

Եղնիկների ժողովը

Եղնիկները նստեցին մի ծառի տակ, խոսեցին: Մի եղնիկ խոսեց իր հերթին:

— Եղնիկնե՛ր, եղջերունե՛ր, ես մի սիրուն եղնիկ եմ , ունեմ մեծ պոզեր, ունեմ նաև ժպիտ ու սեր: Ես շատ աշխատասեր եղնիկ եմ, չկարծեք, թե ձեր նման ծույլ եմ:

Մեկ էլ աշխատասեր եղնիկին զանգեց մի ուրիշ եղնիկ ու ասաց.

— Լսի՛ր եղբայր, ասում են՝ եղստանում գայլ կա:

— էդ ո՞նց,- ասաց աշխատասեր եղնիկը:

— Օրինակ հիմա նա շատ սոված է և ուզում է եղնիկ ուտել, այնպես որ զգուշ եղիր: Աշխատասեր եղնիկը զգուշացրեց, որ գայլ կա եղստանում ու եղնիկներից մեկի գլխում միտք ծագեց, որ կարող են պաշտպանիչները վերցնել և քշել գայլին:  Այդպես էլ արեցին, և գայլը փախավ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s