Posted in Без рубрики

Դարձվաձգներով նախադասություններ

Մի շուն աչքերով ուտում եր երշիկը:

Երեք եղբայրներ աչքը ծակ հարձակվեցին շոկոլադի վրա:

Մի աղջիկ այնքան լացեց աչքերը ծով դարձավ:

Տղայի աչքը մնաց աղջկա վրա:

Հավը աղվեսին տեսավ և անմիջապես փախավ աչքը տեսածից է վախենում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s