English

скачанные файлы

Կարդա  և գտիր ընդգծված բառերի  նշանակությունը

“Dress warm!” exclaimed Troll Mother.

“I am,” said Troll Brother.

Troll Mother looked at the thin jacket Troll Brother had on and shook her head.

“I have a sweater on underneath this jacket,” said Troll Brother, lifting up the bottom of his jacket to reveal a big thick sweater.

“Good boy,” said Troll Mother, smiling.

Troll Brother went outside to play and soon  came back .

“So soon?,” said Troll Mother, setting a big mug of hot chocolate on the table.

“Is that for me?” asked Troll Brother with a big grin on his face.

“Yes dear,” said Troll Mother.

“Oh good,” said Troll Brother. “I will  warm me up. It is really cold outside today.”

“It is going to be winter soon,” said Troll Mother.

“Yes,” said Troll Brother. “There weren’t even any leaves on any of the trees. Everything is so bare looking.”

“Winter is near,” said Troll Mother. “However, right now, we can enjoy what is left of the autumn season.”

“How?” asked Troll Brother.

“We can have a nice fresh slice of warm apple pie,” said Troll Mother.

“Yummy!” exclaimed Troll Brother. “I love apple pie!”

“Well then here you go,” said Troll Mother, giving Troll Brother a large slice of apple pie with a scoop of ice cream on it.

“I love autumn,” said Troll Brother.

“Me too,” said Troll Daddy standing in the doorway. “Now, where is my slice?”

exclaimed-բացականչեց
underneath-տակը
lifting-վեր բարձրացնելով
to reval-վերածել
grin-քմծիծաղ
slice-կտոր
scoop-շերեփ

 • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը:
  Dress warm- տաք հագնվեք
  looked-նայեց
  thin-բարակ
  shook-ցնցեց
  bottom-ներքև
  thick-հաստ
  setting-կարգավորումը
  bare-մերկ
  enjoy-վայելել

1. Քեզ դուր եկա՞վ տեքստը, ինչո՞ւ (օգտագործիր տեքստի բառերը, կամ օգտվիր բառարանից)

I liked this text because they enjoyed the last days of autumn.

2. Տեքստից դուրս գրիր բառեր, որոնք  ունեն հոմանիշեր և հականիշեր

օր.՝ large-big- huge- small-little

large-big-huge-small-little

thin- slim-thick

back-rear-forward

cold- frosty- warm-hot

3. Տեքստից դուրս գրիր բայերը /ներկա- անցյալ/

օր.՝ come- came, play- played

say-said

go-went

ask-asked

have-had

exclaim-exclaimed

4. Ինչ հագուստ է հագել տեքստի հերոսը 

He was wearing a sweater and a jacket

5. Այս ներոհիշյալ հագուստներից որոնք են աշնանային, ընդգծի՛ր

shorts, hat, boots, shoes, gloves, jumper, T-shirt, shirt, sweater, blouse, sandals, sunglasses, suit, dress, skirt, socks, tights, scarf, coat, roll-neck sweater

6. Աշունը ինչպիսին է

sunny, hot, frosty, cold, cool, warm, cloudy, misty, bright

7. Սիրում ե՞ս աշուն, ինչո՞ւ, գրի՛ր, վերնագրիր այսպես`My Autumn- Autumn is beautiful 

Պատումդ գրելուն կօգնի այս տեքստը՝ Autumn

կամ՝

հորինիր աշնանային պատմություն

I love autumn because it falls in autumn, it's my mother's birthday and it rains a lot in autumn.

8. Ֆոտոխցիկով նկարիր Երևանյան աշունը, պատմիր այդ մասին և ֆիլմ կամ պրեզենտացիա պատրաստիր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s